Cloud

Hakkımızda

Img

Bilgin Akademi Anaokulu

İnsan hayalleri ile yaşar

Özel Antalya Bilgin Anaokulu 2018 yılında uzun yıllar hayal edilen bir projeyi gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. 20 yıl boyunca devlette tarih öğretmenliği yaptıktan sonra kızımla beraber küçüklüğünden beri hayalini kurduğumuz dünyamızın başlangıcını yapmak istedik. Köy yaşantısıyla büyüyen biri olarak; çocukların sabah kahvaltıda süt kokularıyla kahvaltı yapmalarını, sütün nasıl sağıldığını gözlemlemelerini, ineğin ya da bir hayvanın ekolojik döngüde nasıl bir yere sahip olduğunu bilmelerini, yediği besinin nereden geldiğini keşfetmelerini, doğanın zorlukları karşısında güçlü kalabilmeyi öğrenmelerini hedefleyerek okulumuzun temel adımlarını atmaya başladık. İki senedir aktif olan okulumuz ekibimizle birlikte değişmekte ve gelişmektedir. Yeni projeler ve farklı kazanımlar için adım adım ilerliyoruz. Biz hayal ettik, uyguladık. Sizi de hayal bahçemizde gerçek düşler görmeye davet ediyoruz. İnsan hayalleri ile yaşar, bu hayalleri gelin beraber kuralım

Bilgin Erciyas | Kurucu Müdür

Bilgin Akademi

Vizyon & Misyon

  • Misyon

    Kurumumuzun misyonu, okul öncesi eğitimin temel ilkelerine uygun olarak çocukların, beden zihin ve duygu gelişimini sağlamak onları ilkokula hazırlamak, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onların, yaratıcı ve estetik duygularını geliştirmek, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, sosyal davranışları kazandırmak, kendini tanıyan sorunlara çok yönlü bakabilen araştırarak sorgulayarak, üreterek, yaparak yaşayarak öğrenen, sürdürülebilir çevre anlayışını benimseyen, doğa dostu, ekolojik dengeyi idrak eden, ekosistemin bir parçası olduğuna inanan ve doğaya olan sorumluluğunu yerine getiren bireyler yetiştirebilmektir.

  • Vizyon

    Okul öncesi eğitim alanının hedef ve amaçları doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarının gelişim düzeyleri, öğrenme hızları, ilgi alanları ve ihtiyaçları dikkate alınarak ve aileler ile iş birliği içerisinde yaşam boyu öğrenmeyi destekleyecek şekilde eğitim ortamı oluşturarak yaratıcı ve estetik duygulara sahip, kendini ifade edebilen, çevreye duyarlı, araştıran, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir. Ayrıca, gelişen-değişen dünyaya ayak uyduran, geleceğe güvenle bakan, yeniliklere açık olan, öz kültürünü tanıyan, koruyan ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

  • Felsefe

    Okulumuz Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında, çocuk merkezli, gelişimsel, ekolojik temelli, oyun odaklı, estetik değerleri önemseyen, yaparak ve yaşayarak öğrenme odaklı eklektik yaklaşım perspektifinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten bir çiftlik anaokuludur.

Felsefemiz

Okulumuz Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında, çocuk merkezli, gelişimsel, ekolojik temelli, oyun odaklı, estetik değerleri önemseyen, yaparak ve yaşayarak öğrenme odaklı eklektik yaklaşım perspektifinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten bir çiftlik anaokuludur.


Müfredat çerçevesi, her bir konu alanı için öğrenme hedeflerini yansıtan geniş ve dengeli bir dizi görev ve faaliyet sağlar. Küçük çocukların okulda kendilerini güvende ve mutlu hissetmeleri için günlük ve haftalık rutinlere sahip olmaları önemlidir. Her sınıf, içinde çeşitli öğrenme deneyimlerinin meydana geldiği yapıyı oluşturan haftalık bir plana sahiptir.


Okulumuzda uygulanan tam gün eğitim akışının özeti aşağıda yer almaktadır. Her etkinlik için belirlenmiş zaman aralıkları olmasına rağmen, hava şartlarına bağlı olarak değişiklikler gösterebilir. Çocukların gün boyunca zengin öğrenme fırsatlarına ulaşması sağlanır